نمرات نهایی درس نیروگاهها

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
  تمرین اول از 1 پروژه اول از 4 پروژه دوم از 4 پایان ترم از 11 ارائه کلاسی نهایی
9212604040 1.0 3.3 3.6 6.1 1.0 15.0
9112604006   0.0 2.7 4.0   6.6
9212604047 1.0 2.3 2.8 3.7   9.7
9212604012 1.0 2.3 2.8 4.6   10.6
9212604005 1.0 3.5 3.2 6.7 1.0 15.4
9112604013   3.4 3.2 5.5 1.0 13.1
9212604031   2.4 2.4 0.0   4.8
9212604039 1.0 3.3 3.6 5.5 1.0 14.4
9212604018   3.5 3.2 5.8 1.0 13.5
9212604043 1.0 3.5 3.2 5.5 1.0 14.2
9212604033   2.5 2.1 0.0 1.0 5.6
9212604001 1.0 2.5 2.1 5.8 1.0 12.4
9212604048 1.0 3.3 3.6 4.6 1.0 13.4
9212604028 1.0 2.3 2.8 4.6   10.6
9212604006   3.5 3.7 7.0 1.0 15.3
9212604004   3.4 3.2 3.1 1.0 10.7
9212604013 1.0 3.5 3.7 8.6 1.0 17.8
9212604025   2.5 2.1 7.3 1.0 13.0
9212604024 1.0 2.4 2.4 2.8   8.5
9212604022 1.0 3.5 3.7 8.3 1.0 17.5
9112604040   3.4 3.2 0.3 1.0 7.9
9112604043   0.0 2.7 6.7   9.4

  • مطالب مرتبط
  • قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی 2 گروه مهندس صفایی فر
  • تغییر زمان ارائه درس نیروگاه و روز امتحان درس انتقال حرارت 1
  • تغییر ساعت امتحان درس سیالات محاسباتی
  • نمرات نهایی انتقال حرارت
  • قابل توجه دانشجویان درس المان محدود
  • قابل توجه دانشجویان درس محاسبات عددی
  • نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت: 14:49
    برچسب‌ها :