نمرات استاتیک در نیمسال اول 96-1395

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
شماره دانشجویی میان ترم اول میان ترم دوم تمرین پایان ترم جمع
  M1 of 20 M2 0f 20 E of 3 F of 20 S of 20
9411212105 3.5 16 2.625 8.5 10.475
9411212125 10 12.5 2.775 4.5 9.975
9412212117 10 10 2.4 12 11.8
9412212110 11 3 2.4 10 9.7
9311213111 9 14.5 1.575 5.5 9.375
9411213113 8 9 2.85 10 10.75
9411213138 9 15.5 2.475 9.5 11.925
9411213126 8 10.5 2.85 13 12.4
9411212138 2 10 1.35 4.5 5.925
9411213125 7.5 6 2.85 10 10.05
9412213122 9 8 2.55 8.5 9.775
9411213111 5 8 0 4 4.65
9411213112 9 12 2.85 11.5 12.225
9411212113 14 13.5 2.85 13 14.275
9411213124 7.5 12.5 2.85 8.5 10.825
9311213137 10 9 2.325 11 11.075
9411213121 9.5 9.5 2.775 6.5 9.8
9212604017 9 14 2.55 12.5 12.775
9411212139 11 11.5 2.7 16 14.4
9412213106 3.5 3 0    
9411213120 3.5 8.5 2.7 10 9.6
9311212159 8 7 0.75 5.5 6.425
9411212141 14 12 2.775 12 13.475
9412213108 3.5 3 2.55 9 7.9
9411213122 10 14 2.85 11 12.7
9412212102 5.5 12.5 2.85 11.5 11.625
9411212143 4.5 8 2.625 11.5 10.3
9411213117 4 13.5 2.55 8.5 9.9
9412213113 5 7 2.4 7 7.95
9411213133 10.5 13 2.475 9.5 11.675
9412213123 9.5 9.5 2.55 8.5 10.275
9411213142 6 5 0    
9311213128 0 11 1.5 0 4.25
9511212126 6 4.5 2.55 9.5 8.925
9312007 10.5 18 2.85 18 16.65
9411212120 8 13.5 2.85 10 11.725
9412213111 1 5.5 0 1.5 2.15
9411212124 7 11 2.7 11.5 11.475
9411213140 7.5 6 2.475 10 9.675
9412213107 5 11 2.175 8 8.975
           
Max 14 18 2.85 18 16.65
Ave 7.3625 10.0375 2.2444 9.25 10.206
Min 0 3 0 0 2.15
           
          S1=M1/20*5+M2/20*5+E+F/20*7
          S2=M1/20*4+M2/20*4+E+F/20*9
          S=Max(S1,S2)

نمرات نهایی در سامانه پویا اعلام شده است. اعتراضات خود را می توانید از طریق سامانه پویا اعلام نمایید.

  • مطالب مرتبط
  • انتخاب واحد نیمسال اول 95-94
  • نمرات نهایی انتقال حرارت
  • تمرینهای تحویلی استاتیک
  • نمرات امتحان المان محدود
  • پروژه اول درس سیستمهای انتقال آب
  • نمرات میان ترم دوم انتقال حرارت
  • نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت: 14:49
    برچسب‌ها :