نمرات ترمودینامیک 2

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
  میانترم از 10 پایانترم از 9 کوئیز کلاسی  ارائه نهایی
9312213111 5.1 6.0 1.0     12.2
9212604008 0.5 1.4 0.0     1.9
9311213116 9.0 3.2 1.0     13.2
9212604002 4.8 3.0 1.0   1.0 9.7
9212604032 7.0 1.9 1.0   1.0 10.9
9311213125 9.5 7.6 1.0   1.5 19.6
9212604009 0.5 0.5 1.0   1.0 3.0
9212604027 0.0 1.6 1.0     2.6
9212604045 5.0 1.4 1.0 0.5 1.5 9.4
9311213118 4.6 2.8 1.0   1.0 9.3
9311213123 8.6 4.1 1.0   1.5 15.2
9311213126 8.3 5.9 1.0   1.5 16.7
9311213121 9.5 5.4 1.0   1.5 17.4
9311213117 7.8 3.0 1.0     11.8
9212604041 4.8 2.9 0.0     7.6
9212604011 8.4 4.0 1.0   1.5 14.9
9212604044 9.5 6.2 1.0   1.5 18.3
9212604037 5.7 3.3 1.0   0.5 10.5
9212606040 2.5 0.5 0.0     3.0
9311213105 9.5 5.2 1.0   1.0 16.7

برای رویت برگه های امتحانی خود فقط روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 الی 10 مراجعه نمایید.

  • مطالب مرتبط
  • نمرات نهایی انتقال حرارت
  • زمان و مکان امتحان کتبی ازمایشگاه سیالات و ترمودینامیک
  • نمرات امتحان المان محدود
  • نمرات میان ترم دوم انتقال حرارت
  • نمرات میان ترم اول انتقال حرارت
  • عدم برگزاری آزمایشگاه ترمودینامیک
  • نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت: 14:49
    برچسب‌ها :