نمرات ترمودینامیک 2

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

  میانترم از 10 پایانترم از 9 کوئیز کلاسی  ارائه نهایی
9312213111 5.1 6.0 1.0     12.2
9212604008 0.5 1.4 0.0     1.9
9311213116 9.0 3.2 1.0     13.2
9212604002 4.8 3.0 1.0   1.0 9.7
9212604032 7.0 1.9 1.0   1.0 10.9
9311213125 9.5 7.6 1.0   1.5 19.6
9212604009 0.5 0.5 1.0   1.0 3.0
9212604027 0.0 1.6 1.0     2.6
9212604045 5.0 1.4 1.0 0.5 1.5 9.4
9311213118 4.6 2.8 1.0   1.0 9.3
9311213123 8.6 4.1 1.0   1.5 15.2
9311213126 8.3 5.9 1.0   1.5 16.7
9311213121 9.5 5.4 1.0   1.5 17.4
9311213117 7.8 3.0 1.0     11.8
9212604041 4.8 2.9 0.0     7.6
9212604011 8.4 4.0 1.0   1.5 14.9
9212604044 9.5 6.2 1.0   1.5 18.3
9212604037 5.7 3.3 1.0   0.5 10.5
9212606040 2.5 0.5 0.0     3.0
9311213105 9.5 5.2 1.0   1.0 16.7

برای رویت برگه های امتحانی خود فقط روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 الی 10 مراجعه نمایید.

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت: 14:49