نمره نهایی ارتعاشات

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

ID

 

Mid1 / 5

Mid2 / 7+1.4

Final / 8

1 +

Total / 20+2.4

             

9212003

 

2.88

4.20

2.57

0.00

9.64

9312213111

 

2.00

4.63

4.59

0.00

11.22

9311213116

 

2.38

4.99

5.08

1.00

13.45

9311213113

 

0.13

2.38

3.34

0.00

5.84

9212604002

 

2.00

0.00

2.28

0.00

4.28

9311213138

 

1.63

5.44

5.90

0.25

13.21

9212604032

 

1.94

3.11

4.90

0.75

10.70

9311213125

 

3.63

5.43

7.15

1.00

17.20

9212604009

 

0.06

2.64

1.20

1.00

4.91

9212604027

 

0.31

1.42

2.16

0.00

3.89

9311213118

 

2.06

3.87

5.36

0.00

11.30

9311213127

 

1.13

4.05

4.15

0.25

9.58

9311213132

 

3.19

4.90

3.87

0.25

12.20

9311213123

 

2.25

6.90

2.39

1.00

12.54

9311213120

 

2.56

7.50

4.95

0.25

15.26

9311213126

 

2.13

4.04

5.60

1.00

12.77

9511213142

 

1.31

4.23

3.36

1.00

9.91

9311213121

 

3.06

5.32

3.87

0.25

12.50

9311213117

 

3.06

4.24

3.16

0.75

11.21

9311213136

 

0.38

2.77

4.41

0.00

7.55

9212604011

 

1.19

5.71

4.55

0.25

11.70

9312213112

 

2.06

1.49

3.15

0.00

6.71

9212604044

 

3.69

5.18

3.49

1.00

13.36

9212604037

 

0.00

1.88

2.00

0.75

4.63

9212604038

 

0.94

2.66

4.41

0.75

8.77

9212606040

 

0.56

2.44

0.95

0.00

3.96

9311213105

 

2.00

2.72

3.17

1.00

8.89

تمامی 2 یا 3 برگه پاسخنامه همه دانشجویان تصحیح شده است!

  • مطالب مرتبط
  • نمرات نهایی انتقال حرارت
  • نمرات نهایی درس نیروگاهها
  • نمره گزارش پروژه سوم و تمدید تحویل پروژه چهارم سیالات محاسباتی
  • نمره نقشه کشی صنعتی 1
  • ارتعاشات
  • نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت: 14:49
    برچسب‌ها :