نمرات میان ترم دوم انتقال حرارت

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
ID midterm 2(60
9212604047 18
9312213111 31
9212604030 29
9212604046 25
9311213116 39
9212604002 29
9112604021 25
9311213125 45
9212604001 24
9311213118 17
9212604004 32
9212604029 20
9212604023 23
9311213123 17
9311213126 20
9311213121 36
9311213117 33
9212604024 32
9212604011 26
9212604036 31
9212604044 41
9212604038 25
9311213105 23
Average 28
Maximum 45

  • مطالب مرتبط
  • تغییر زمان ارائه درس نیروگاه و روز امتحان درس انتقال حرارت 1
  • نمرات نهایی انتقال حرارت
  • میان ترم مقاومت مصالح 2
  • ترم تابستان
  • زمان و مکان امتحان کتبی ازمایشگاه سیالات و ترمودینامیک
  • نمرات امتحان المان محدود
  • نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 26 ارديبهشت 1396 ساعت: 19:15
    برچسب‌ها :