نمرات نهایی انتقال حرارت

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
شماره دانشجو FINAL(90 QUIZ(10 PRESENT(10 TOTAL
9212604047 45 4 0 11.1
9312213111 48 5 0 13.3
9212604030 28 2 10 10.6
9212604046 49 7 10 14.7
9311213116 23 6 5 11.8
9212604002 64 0 0 11.3
9112604021 51 0 5 12.1
9311213125 74 10 10 20.1
9212604001 39 0 10 11.2
9311213118 52 0 0 10.9
9212604004 40 0 0 11.3
9212604023 31 7 5 9.1
9311213123 27 2 0 6.9
9311213126 59 10 10 13.6
9311213121 49 5 10 14.7
9311213117 52 3 10 15.5
9212604024 31 3 10 12.0
9212604011 59 4 0 12.6
9212604036 36 0 10 10.2
9212604044 43 10 10 16.0
9212604038 35 2 5 10.8
9311213105 43 0 10 10.8
Average 44 4 6 12.3
max 74 10 10 20.1

  • مطالب مرتبط
  • تغییر زمان ارائه درس نیروگاه و روز امتحان درس انتقال حرارت 1
  • نمرات امتحان المان محدود
  • پروژه اول درس سیستمهای انتقال آب
  • نمرات میان ترم دوم انتقال حرارت
  • نمرات میان ترم اول انتقال حرارت
  • تغییر زمان میان ترم اول انتقال حرارت
  • نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 26 خرداد 1396 ساعت: 6:34
    برچسب‌ها :