عناوين مطالب سایت
تغییر ساعت کلاس مکانیک سیالات 1

قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی 2 گروه مهندس صفایی فر

انتخاب واحد نیمسال اول 95-94

نحوه تحویل گزارش کارآموزی و فرم های مربوطه

ثبت درخواست آموزشی از گروه

تغییر زمان ارائه درس نیروگاه و روز امتحان درس انتقال حرارت 1

اطلاعیه در مورد انتخاب واحد دروس

قابل توجه دانشجویان ورودی 93

ارائه گروه های جدید آز مایشگاه ها

تغییر ساعت امتحان درس سیالات محاسباتی

ارسال اطلاعات کارآموزی

نمرات نهایی انتقال حرارت

میان ترم مقاومت مصالح 2

قابل توجه دانشجویان درس المان محدود

قابل توجه دانشجویان درس محاسبات عددی

ترم تابستان

زمان و مکان امتحان کتبی ازمایشگاه سیالات و ترمودینامیک

کلاس های فوق العاده

تمرین های تحویلی درس طراحی اجزا 1

تمرینهای تحویلی استاتیک

تمرینهای تحویلی المان محدود

نمرات امتحان المان محدود

تمرینات درس برنامه نویسی

پروژه اول درس سیستمهای انتقال آب

نمرات میان ترم دوم انتقال حرارت

میان ترم دینامیک ماشین

تمرینات تحویلی المان محدود

تمرینهای تحویلی درس محاسبات عددی

تمرینهای تحویلی درس استاتیک

میان ترم دوم دینامیک

فایل تمرین کلاسی درس برنامه نویسی

تمرینهای سری دوم و سوم استاتیک

تمرینهای تحویلی طراحی اجزا 1

تمرینهای تحویلی درس المان محدود

تمرینهای تحویلی محاسبات عددی

تمرین های منتخب دینامیک

نمرات میان ترم اول انتقال حرارت

تغییر زمان میان ترم اول انتقال حرارت

تمرین های سری دوم مکانیک سیالات1

حل تمرین دینامیک

ارائه درس روش های تولید کارگاه

کلاس توجیهی پروژه تخصصی

تمرین های سری اول استاتیک

عدم برگزاری آزمایشگاه ترمودینامیک

دینامیک ماشین

دینامیک

مقاومت مصالح 2

مجموعه اول تمرین های منتخب دینامیک

مجموعه دوم تمرین های دینامیک

نمره نهایی ارتعاشات

نمرات ترمودینامیک 2

نمرات استاتیک در نیمسال اول 96-1395

قابل توجه دانشجویان سیالات محاسباتی

قابل توجه دانشجویان درس سیالات محاسباتی

نمرات پروژه چهارم، ارائه و مجموع درس سیالات محاسباتی

نمرات نهایی درس نیروگاهها

نحوه ثبت درخواست آموزشی

شرح موافق درخواست های آموزشی دانشجویان گروه مهندسی مکانیک تا

اطلاعیه

نمره گزارش پروژه سوم و تمدید تحویل پروژه چهارم سیالات محاسب

میان ترم دوم طراحی اجزا 2

میان ترم نقشه کشی صنعتی 1

پایان ترم طراحی اجزا 2

(بدون عنوان)

ریز نمرات درس مقاومت 1

ریز نمرات درس مواد مرکب

نمره نقشه کشی صنعتی 1

ارتعاشات

نمرات پایان ترم ریاضی مهندسی

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0043 ثانیه