عناوين مطالب سایت
تغییر ساعت کلاس مکانیک سیالات 1- قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی 2 گروه مهندس صفایی فر- انتخاب واحد نیمسال اول 95-94- نحوه تحویل گزارش کارآموزی و فرم های مربوطه- ثبت درخواست آموزشی از گروه- تغییر زمان ارائه درس نیروگاه و روز امتحان درس انتقال حرارت 1- اطلاعیه در مورد انتخاب واحد دروس- قابل توجه دانشجویان ورودی 93- ارائه گروه های جدید آز مایشگاه ها- تغییر ساعت امتحان درس سیالات محاسباتی- ارسال اطلاعات کارآموزی- نمرات نهایی انتقال حرارت- میان ترم مقاومت مصالح 2- قابل توجه دانشجویان درس المان محدود- قابل توجه دانشجویان درس محاسبات عددی- ترم تابستان- زمان و مکان امتحان کتبی ازمایشگاه سیالات و ترمودینامیک- کلاس های فوق العاده- تمرین های تحویلی درس طراحی اجزا 1- تمرینهای تحویلی استاتیک- تمرینهای تحویلی المان محدود- نمرات امتحان المان محدود- تمرینات درس برنامه نویسی- پروژه اول درس سیستمهای انتقال آب- نمرات میان ترم دوم انتقال حرارت- میان ترم دینامیک ماشین- تمرینات تحویلی المان محدود- تمرینهای تحویلی درس محاسبات عددی- تمرینهای تحویلی درس استاتیک- میان ترم دوم دینامیک- فایل تمرین کلاسی درس برنامه نویسی- تمرینهای سری دوم و سوم استاتیک- تمرینهای تحویلی طراحی اجزا 1- تمرینهای تحویلی درس المان محدود- تمرینهای تحویلی محاسبات عددی- تمرین های منتخب دینامیک- نمرات میان ترم اول انتقال حرارت- تغییر زمان میان ترم اول انتقال حرارت- تمرین های سری دوم مکانیک سیالات1- حل تمرین دینامیک- ارائه درس روش های تولید کارگاه- کلاس توجیهی پروژه تخصصی- تمرین های سری اول استاتیک- عدم برگزاری آزمایشگاه ترمودینامیک- دینامیک ماشین- دینامیک- مقاومت مصالح 2- مجموعه اول تمرین های منتخب دینامیک- مجموعه دوم تمرین های دینامیک- نمره نهایی ارتعاشات- نمرات ترمودینامیک 2- نمرات استاتیک در نیمسال اول 96-1395- قابل توجه دانشجویان سیالات محاسباتی- قابل توجه دانشجویان درس سیالات محاسباتی- نمرات پروژه چهارم، ارائه و مجموع درس سیالات محاسباتی- نمرات نهایی درس نیروگاهها- نحوه ثبت درخواست آموزشی- شرح موافق درخواست های آموزشی دانشجویان گروه مهندسی مکانیک تا تاریخ 95/11/6- اطلاعیه- نمره گزارش پروژه سوم و تمدید تحویل پروژه چهارم سیالات محاسباتی- میان ترم دوم طراحی اجزا 2- میان ترم نقشه کشی صنعتی 1- پایان ترم طراحی اجزا 2- (بدون عنوان)- ریز نمرات درس مقاومت 1- ریز نمرات درس مواد مرکب- نمره نقشه کشی صنعتی 1- ارتعاشات- نمرات پایان ترم ریاضی مهندسی- فهرست موضوعی

پردازش در : 0.0029 ثانیه