گروه مکانیک دانشگاه ...

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
ID   Mid1 / 5 Mid2 / 7+1.4 Final / 8 1 + Total / 20+2.4               9212003   2.88 4.20 2.57 0.00 9.64 9312213111   2.00 4.63 4.59 0.00 11.22 9311213116   2.38 4.99 5.08 1.00 13.45 9311213113   0.13 2.38 3.34 0.00 5.84 9212604002   2.00 0.00 2.28 0.00 4.28 9311213138   1.63 5.44 5.90 0.25 13.21 9212604032   1.94 3.11 4.90 0.75 10.70 9311213125   3.63 5.43 7.15 1.00 17.20 9212604009   0.06 2.64 1.20 1.00 4.91 9212604027   0.31 1.42 2.16 0.00 3.89 9311213118   2.06 3.87 5.36 0.00 11.30 9311213127   1.13 4.05 4.15 0.25 9.58 9311213132   3.19 4.90 3.87 0.25 12.20 9311213123   2.25 6.90 2.39 1.00 12.54 9311213120   2.56 7.50 4.95 0.25 15.26 931121312
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت: 14:49
برچسب‌ها : ,
  میانترم از 10 پایانترم از 9 کوئیز کلاسی  ارائه نهایی 9312213111 5.1 6.0 1.0     12.2 9212604008 0.5 1.4 0.0     1.9 9311213116 9.0 3.2 1.0     13.2 9212604002 4.8 3.0 1.0   1.0 9.7 9212604032 7.0 1.9 1.0   1.0 10.9 9311213125 9.5 7.6 1.0   1.5 19.6 9212604009 0.5 0.5 1.0   1.0 3.0 9212604027 0.0 1.6 1.0     2.6 9212604045 5.0 1.4 1.0 0.5 1.5 9.4 9311213118 4.6 2.8 1.0   1.0 9.3 9311213123 8.6 4.1 1.0   1.5 15.2 9311213126 8.3 5.9 1.0   1.5 16.7 9311213121 9.5 5.4 1.0   1.5 17.4 9311213117 7.8 3.0 1.0     11.8 9212604041 4.8 2.9 0.0     7.6 9212604011 8.4 4.0 1.0   1.5 14.9 9212604044 9.5 6.2 1.0   1.5 18.3 9212604037 5.7 3.3 1.0   0.5 10.5 9212606040 2.5 0.5 0.0     3.0 9311213105 9.5 5.2 1.0   1.0 16.7 برای رویت برگه های امتحانی خود فقط روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 الی 10 مراجعه نمایید.
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت: 14:49
برچسب‌ها : ,
شماره دانشجویی میان ترم اول میان ترم دوم تمرین پایان ترم جمع   M1 of 20 M2 0f 20 E of 3 F of 20 S of 20 9411212105 3.5 16 2.625 8.5 10.475 9411212125 10 12.5 2.775 4.5 9.975 9412212117 10 10 2.4 12 11.8 9412212110 11 3 2.4 10 9.7 9311213111 9 14.5 1.575 5.5 9.375 9411213113 8 9 2.85 10 10.75 9411213138 9 15.5 2.475 9.5 11.925 9411213126 8 10.5 2.85 13 12.4 9411212138 2 10 1.35 4.5 5.925 9411213125 7.5 6 2.85 10 10.05 9412213122 9 8 2.55 8.5 9.775 9411213111 5 8 0 4 4.65 9411213112 9 12 2.85 11.5 12.225 9411212113 14 13.5 2.85 13 14.275 9411213124 7.5 12.5 2.85 8.5 10.825 9311213137 10 9 2.325 11 11.075 9411213121 9.5 9.5 2.775 6.5 9.8 9212604017 9 14 2.55 12.5 12.775 9411212139 11 11.5 2.7 16 14.4 9412213106 3.5 3 0     9411213120 3.5 8.5 2.7 10 9.6 9311212159 8 7 0.75 5.5 6.425 9411212141 14 12 2.775 12 13.475 9412213108 3.5 3 2.55 9 7.9 9411213122 10 14 2.85 11 12.7 9412212102 5.5 12.5 2.85 11.5 11.625 941
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت: 14:49
برچسب‌ها : ,

دانشجویان گرامی درس سیالات محاسباتی فایل پروژه چهارم سیالات محاسباتی را در دو فرمت word و pdf ارسال نمایند.

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت: 14:49
برچسب‌ها : ,

دانشجویان گرامی درس سیالات محاسباتی که برای پروژه چهارم درس ارائه دارند ساعت 11 امروز(دوشنبه 27 دی) به اتاق بنده مراجعه نمایند.

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت: 14:49
برچسب‌ها : ,
ID project presentation total 9212604040 3.5 3.25 14.8 9112604006 3 3.25 11.85 9212604047 4 3.5 10.75 9212604012 3.5 3.5 13.5 9112604010 3.5 3.5 10.85 9212604005 7 4 20.35 9112604014 3.75 - 13.25 9212604031 6.25 3.5 16.85 9112604019 3 3.5 13.45 9212604002 4 3 17.7 9212604018 5.5 4.5 18.8 9212604043 5.5 4 17.9 9212604033 5 4 18.8 9212604001 4.5 4 14.6 9212604048 5.5 4.5 16.65 9212604028 4.5 3 15.35 9212604006 4 4 21.25 9212604004 3 3.5 14.5 9212604023 2 4 14.55 9212604013 4.5 4 20.6 9212604025 3 3.25 17.1 9212604024 4.75 3.5 17.3 9212604022 6 4 22.55 9112604040 7 4 20.05 9212606040 3 2.75 6.65 9112604043 4 3.5 15.1 9112604021 4 3.5 14.4 9212604046 4.5 4 17.3 Average 4.3 3.7 15.24 مقاله اقای بحرینی و خانم مهدیه به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند.
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت: 14:49
برچسب‌ها : ,
  تمرین اول از 1 پروژه اول از 4 پروژه دوم از 4 پایان ترم از 11 ارائه کلاسی نهایی 9212604040 1.0 3.3 3.6 6.1 1.0 15.0 9112604006   0.0 2.7 4.0   6.6 9212604047 1.0 2.3 2.8 3.7   9.7 9212604012 1.0 2.3 2.8 4.6   10.6 9212604005 1.0 3.5 3.2 6.7 1.0 15.4 9112604013   3.4 3.2 5.5 1.0 13.1 9212604031   2.4 2.4 0.0   4.8 9212604039 1.0 3.3 3.6 5.5 1.0 14.4 9212604018   3.5 3.2 5.8 1.0 13.5 9212604043 1.0 3.5 3.2 5.5 1.0 14.2 9212604033   2.5 2.1 0.0 1.0 5.6 9212604001 1.0 2.5 2.1 5.8 1.0 12.4 9212604048 1.0 3.3 3.6 4.6 1.0 13.4 9212604028 1.0 2.3 2.8 4.6   10.6 9212604006   3.5 3.7 7.0 1.0 15.3 9212604004   3.4 3.2 3.1 1.0 10.7 9212604013 1.0 3.5 3.7 8.6 1.0 17.8 9212604025   2.5 2.1 7.3 1.0 13.0 9212604024 1.0 2.4 2.4 2.8   8.5 9212604022 1.0 3.5 3.7 8.3 1.0 17.5 9112604040   3.4 3.2 0.3 1.0 7.9 9112604043   0.0 2.7 6.7   9.4
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت: 14:49
برچسب‌ها : ,

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک

با توجه به شروع انتخاب واحد نیمسال آینده از روز شنبه 2 بهمن ماه، دانشجویان می توانند درخواستهای آموزشی خود را به ایمیل گروه به آدرس زیر ارسال نمایند.

mechengbozorgmehr@gmail.com

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت: 14:49
برچسب‌ها : ,
شرح موافق درخواست های آموزشی دانشجویان گروه مهندسی مکانیک تا تاریخ 95/11/6 موافقت با اخذ درس شماره دانشجویی اجزای محدود 9212604032 کنترل اتوماتیک و انتقال حرارت1 9311213105 آز مقاومت - انتقال حرارت1 – سیستم های انتقال آب – اجزای محدود 9212604030 تهویه مطبوع 9212604024 آز مقاومت – اجزای محدود – سیستم های انتقال آب 9212604045 آز مقاومت – اجزای محدود 9212604040 آز دینامیک – کنترل اتوماتیک – تهویه مطبوع 9212604038 مکانیک سیالات1 9411213106 آز مقاومت مصالح 9311213116 تهویه مطبوع 9212604047 کنترل اتوماتیک – اجزای محدود 9212604002 اجزای محدود – آز مقاومت 9212604011 تهویه مطبوع 9112604021 اجزای محدود 9212604044 مکانیک سیالات 9411213115   درس استاتیک صرفا برای دانشجویانی که درس ریاضی 1 را با نمره بالای 7 گذرانده اند امکانپذیر خواهد بود. فهرست دانشجویان دارای شرایط فوق به شرح ذیل می باشد: شماره دانشجویی 9511213133 9512213110
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت: 14:49
برچسب‌ها : ,

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک
دانشجویان محترم می توانند درخواست های آموزشی خود را حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه 16 بهمن به ایمیل گروه به آدرس زیر ارسال نمایند.
mechengbozorgmehr@gmail.com

همچنین دانشجویانی که درخواست اخذ درس روش های تولید کارگاه را دارند، به کارشناس گروه مکانیک مراجعه نمایند.

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت: 14:49
برچسب‌ها : ,
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :