نمرات امتحان المان محدود

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

نمرات از 10 می باشد.

9212604040 4
9212604047 9.5
9212604012 9
9312213111 10
9212604030 5
9212604046 7.5
9212604031 9.5
9212604039 5.5
9212604002 4
9212604018 10
9212604032 7
9112604021 7
9311213125 10
9212604045 4
9212604033 9
9212604028 7
9212604004 6
9212604029 9
9212604023 5
9311213126 8
9311213121 8.5
9311213117 8.75
9212604024 7.75
9212604011 7
9212604036 4
9212604044 9.75

  • مطالب مرتبط
  • تغییر زمان ارائه درس نیروگاه و روز امتحان درس انتقال حرارت 1
  • تغییر ساعت امتحان درس سیالات محاسباتی
  • نمرات نهایی انتقال حرارت
  • قابل توجه دانشجویان درس المان محدود
  • زمان و مکان امتحان کتبی ازمایشگاه سیالات و ترمودینامیک
  • تمرینهای تحویلی المان محدود
  • نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 3:37
    برچسب‌ها :